Donderdag, 25 april 2024

Donderdag, 25 april 2024

Deze namiddag vergadering van de leesclub van het Willemsfonds Brugge onder de deskundige leiding van Linda Vandenborre. Het boek dat we met zijn allen gelezen hebben: ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer.

Als verstokte non-fictielezer, kostte het mij weer wel enige moeite om dit boek te doorworstelen… maar ik had me opgelegd om het boek heel aandachtig te lezen, met de vaste wil en opgave om na elke leessessie, enkele kenwoorden, markante zinnen neer te pennen.
Achteraf ben ik heel blij dat ik dit prachtige boek heb kunnen doorkauwen.

De filosofische overpeinzingen en maatschappijkritiek waren voor mij een eyeopener rond de thema’s identiteit, massatoerisme, Europese geschiedenis, de impact van globalisering, positieve kanten van migratie…

Onder de indruk van de klaterende woordenwaterval, de prachtige beschrijvingen en diepgaande analyses en zijn vermogen om actuele kwesties aan te snijden binnen een literaire context.

Enkele frappante passages die tot nadenken stemmen in a nutshell:

Over vakanties:
‘Vroeger was vakantie een rustperiode – Tegenwoordig is het een gelegenheid tot zelfprofilering die niet gemist mag worden.’

Over Europa:
‘Europa produceert niets meer. Alle voorwerpen die we dagelijks in onze handen hebben, worden in China gemaakt. Onze kleding komt uit Bangladesh en India, en onze dromen uit Hollywood. De laatste kwijnende fabrieken op ons continent worden uit misplaatste nostalgie tegen beter weten in nog even opengehouden door vakbonden en wanhoop, totdat ook zij als industrieel erfgoed worden toegevoegd aan onze eindeloze lijst van monumenten die getuigen van betere tijden…’.

Social media:
‘De sociale media waarop we elke dag verplicht ons geweldige leven vormgeven geven en uitventen hebben de druk om te presteren met je vakantie alleen maar vergroot. Je wilt niet achterblijven bij al die andere geweldige levens op je tijdlijn en voordat je het weet ben je in een wedloop beland om steeds exotischer decors te vinden voor je selfies.’

Migratie:
‘Met ons huidig demografisch profiel zullen wij onze gezondheidszorg en pensioenen onmogelijk op peil kunnen houden. Zonder migratie is het lastig zich een toekomst voor Europa voor te stellen.’

Internet:
‘Het grootste bouwwerk dat we maken is het world wide web… dat is het monument van onze generatie. Daaraan hebben we ons geheugen en onze identiteit uitbesteed. Maar het web is zo vluchtig als het immaterieel is… Ons gehele geheugen is virtueel en zo vergankelijk als een stroompje elektronen in een microchip. Geheugen bestaat niet zonder materie.’

Reacties zijn gesloten.