Archief van
Tag: Ilja Leonard Pfeijffer

Donderdag, 25 april 2024

Donderdag, 25 april 2024

Deze namiddag vergadering van de leesclub van het Willemsfonds Brugge onder de deskundige leiding van Linda Vandenborre. Het boek dat we met zijn allen gelezen hebben: ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer.

Als verstokte non-fictielezer, kostte het mij weer wel enige moeite om dit boek te doorworstelen… maar ik had me opgelegd om het boek heel aandachtig te lezen, met de vaste wil en opgave om na elke leessessie, enkele kenwoorden, markante zinnen neer te pennen.
Achteraf ben ik heel blij dat ik dit prachtige boek heb kunnen doorkauwen.

De filosofische overpeinzingen en maatschappijkritiek waren voor mij een eyeopener rond de thema’s identiteit, massatoerisme, Europese geschiedenis, de impact van globalisering, positieve kanten van migratie…

Onder de indruk van de klaterende woordenwaterval, de prachtige beschrijvingen en diepgaande analyses en zijn vermogen om actuele kwesties aan te snijden binnen een literaire context.

Enkele frappante passages die tot nadenken stemmen in a nutshell:

Over vakanties:
‘Vroeger was vakantie een rustperiode – Tegenwoordig is het een gelegenheid tot zelfprofilering die niet gemist mag worden.’

Over Europa:
‘Europa produceert niets meer. Alle voorwerpen die we dagelijks in onze handen hebben, worden in China gemaakt. Onze kleding komt uit Bangladesh en India, en onze dromen uit Hollywood. De laatste kwijnende fabrieken op ons continent worden uit misplaatste nostalgie tegen beter weten in nog even opengehouden door vakbonden en wanhoop, totdat ook zij als industrieel erfgoed worden toegevoegd aan onze eindeloze lijst van monumenten die getuigen van betere tijden…’.

Social media:
‘De sociale media waarop we elke dag verplicht ons geweldige leven vormgeven geven en uitventen hebben de druk om te presteren met je vakantie alleen maar vergroot. Je wilt niet achterblijven bij al die andere geweldige levens op je tijdlijn en voordat je het weet ben je in een wedloop beland om steeds exotischer decors te vinden voor je selfies.’

Migratie:
‘Met ons huidig demografisch profiel zullen wij onze gezondheidszorg en pensioenen onmogelijk op peil kunnen houden. Zonder migratie is het lastig zich een toekomst voor Europa voor te stellen.’

Internet:
‘Het grootste bouwwerk dat we maken is het world wide web… dat is het monument van onze generatie. Daaraan hebben we ons geheugen en onze identiteit uitbesteed. Maar het web is zo vluchtig als het immaterieel is… Ons gehele geheugen is virtueel en zo vergankelijk als een stroompje elektronen in een microchip. Geheugen bestaat niet zonder materie.’

Donderdag, 19 september 2023

Donderdag, 19 september 2023

Een en al oor deze namiddag in de nokvolle Kinepolis-zaal in het gezelschap van de imposante Ilja Leonard Pfeijffer en de immer scherpzinnige Mia Doornaert (org. , ADL Brugge).

Na een vlotte intro door de voorkomende en minzame voorzitter Livia De Gryse, full focus op de historische roman ‘Alkibiades’. Lijvig verhaal over het ambigue personage Alkibiades, waarvan gezegd werd dat hij de mooiste man van Griekenland was. Androgyne & biseksuele ambitieuze politicus en leider van de democratie in Athene tijdens de oorlog met Sparta.

Wat ik vooral uit het interview onthou:
De symptomen die in die tijd wezen op het verval van de democratie zijn voor ons angstaanjagend herkenbaar. Een democratie kan aan zichzelf ten onder gaan, een democratie kan een dictatuur worden, de democratie is geen eindstadium, het is een buitengewoon fragiel en onderhoudsgevoelig bestel en het kan wel degelijk gebeuren day die zichzelf opheft, dat die een dictatuur baart, zoals is gebeurd aan het einde van de 5de eeuw voor Christus in Athene… en zoals in de jaren 30 in Europa en vandaag de dag om ons heen gebeurt. Turkije , Rusland, Brazilië om maar een paar voorbeelden op te noemen.

Het boek spoort ons aan om in de spiegel van de geschiedenis te kijken en ons ervan bewust te maken dat een democratie niet vanzelfsprekend is… het vergt onderhoud. Het kan een scheurend weefsel van veelbelangen worden waarbij het algemeen belang soms in de vergeethoek geraakt. Een democratie leeft maar bij de genade van de discipline van haar burgers, die moeten beseffen dat er niet alleen rechten maar ook plichten zijn.

Een voor mij nieuwe term: de ochlocratie. De dictatuur van de massa. Kenmerken lijken heel erg op wat wij vandaag populisme zouden noemen. De dictatuur van de publieke opinie. Het is erg lastig om een politicus te vinden die de moed opbrengt om verder vooruit te kijken dan de volgende verkiezingen of zelfs maar de volgende opiniepeiling. Onpopulaire beslissingen doordrukken zoals bv. in het stikstofdossier… ‘We hadden het minstens 20 jaar geleden kunnen zien aankomen dat dit voor problemen zou zorgen, maar 20 jaar lang is er geen enkele politicus geweest die de moed heeft opgebracht om een impopulaire maatregel voor te stellen en nu zitten we met de gevolgen, nu moet er urgent iets gebeuren, maar een plan van aanpak wordt dan weer geboycot door de dictatuur van de publieke opinie’…

Politici weten wat er moet gebeuren, maar actie wordt verhinderd door de angst om niet herkozen te worden. Een namiddag die tot nadenken stemt… en definitely, Alkibiades wordt een boek om van te genieten tijdens onze knusse winteravonden…

En om deze materie even te laten bezinken, te laten rouleren in mijn brein…  ’s avonds een heerlijk loopke gedaan met de loopvriendinnen in de altijd leuke AC Sodibrug-sfeer.
Life is beautiful en dankbaar voor deze mooie dag!