Dinsdag, 6 maart 2018

Dinsdag, 6 maart 2018

Vandaag een boeiende voordracht bijgewoond van prof. dr. Johan Braeckman (UGent) getiteld: ‘Kritisch denken – valkuilen & mogelijkheden’. De voorzitster van Actueel Denken en Leven kondigde hem aan als de opvolger van Etienne Vermeersch.

Below just2hold it some time in my memory:

‘Wie een put graaft voor zichzelf geraakt er niet meer uit… en slagen er soms in om andere mensen in hun put te sleuren (groepsdruk – sektes).

Irrationalisme wordt mooi geïllustreerd in een schilderij van William Hogarth waarop o.a. een vrouw die konijnen baart.
Slimme mensen kunnen er ook irrationele opvattingen op na houden, slimme mensen zijn immers beter in staat om op een slimme manier niet slimme denkbeelden te verdedigen (vb. The Flat Earth Society – theflatearhsociety.org).

Er werden ook enkele YouTube beelden getoond van ‘people doing stupid things’.

Paradox: hogere opleiding: betere rationalisatie van irrationalisme.

Wij twijfelen meestal niet aan onze zintuigen, het Internet krioelt van gefotoshopte foto’s en fake news (vbn. Vrouw met derde borst, krokodillen in de riolen, etc.).

Het ging dan ook over de cognitieve dissonantie: liever blijven vasthouden aan irrationaliteit dan opvattingen op te geven.

Experimenten van psycholoog Festinger rond de wereld die zou vergaan…

Kernredenen die ons irrationalisme verklaren:

– kracht van anekdotische info

– zelfbedrog (een geheugenconstructie & reconstructie)

– cognitieve dissonantie

– groepsdruk en en ‘in group/out group’ psychologie

– immunisatiestrategieën

– statistische ongeletterdheid

– compulsief zoeken naar orde, betekenissen en patronen

We kregen ook enkele valkuilopdrachten… o.a. er staan 100 huizen die moeten genummerd worden, van 1 tot 100, hoeveel maal zal je het getal 9 hebben…  veel uiteenlopende antwoorden in de zaal.

Een doofstomme wil een schaar kopen, hoe zal hij zich verstaanbaar maken: met knipgebaar

Een blinde staat in een dierenwinkel, hoe zal hij zich verstaanbaar maken… waf, waf alom… J

Toen nog enkele testjes:

Focussen op een kruisje terwijl aan weerszijden gezichten voorbijflitsen, onze hersenen maken er cartoons van (flashed face distortion effect)

Dan nog de ‘selective attention test’ (Simons & Chabris, 1999). We zien basketters met witte en zwarte T-shirts en moeten tellen hoeveel maal de witte de bal doorgeven aan elkaar. Door het focussen op de witte, merkt niemand een gorilla die zich 1/3 van de tijd doorheen de groep beweegt.

Vanavond om 18.00 uur, binnen 10 minuutjes dus, begint in Leuven een sextalk in het kader van http://www.veelzijdig.be met Kaat Bollen en Wim, aan elkaar gepraat door Katrijn Van Bouwel.
Me vlug nog klaarmaken voor mijn loopke met mijn loopvriendin, ik hoor morgen wel hoe het gelopen is…

 

Reacties zijn gesloten.