Archief van
Tag: Onderwijs

Dinsdag, 9 januari 2018

Dinsdag, 9 januari 2018

Boeiende voordracht ‘Taal en onderwijs in de 21ste eeuw: zijn we nog mee?’ door  prof. Kris Van den Branden (KU Leuven) bijgewoond (org. Actueel Denken en Leven).

Taal en onderwijs in de 21ste eeuw: zijn we nog mee?Kwamen aan bod: nieuwe eindtermen, sleutelcompetenties (taal en info verwerken; feiten van meningen ondescheiden; helder communiceren & helder verslag uitbrengen in meer dan één taal); kennis doen werken; verbeelding doen werken; sociale relaties doen werken; technologie doen werken; verandering doen werken; je eigen leer-kracht doen werken; je eigen leven doen werken; het leven op deze planeet doen werken; taal en info doen werken.

Wat bij mij bijzonder bleef hangen:

  • rekenen, taal, tekenen… vaardigheid hierin wordt niet bepaald door aangeboren talent… eerst moet een kind geloven in zijn kunnen, dan pas kan het bergen verzetten.
  • In Vlaanderen is 9% van de jongeren tussen 16 en 24 jaar (= 1 op 10 dus) functioneel laaggeletterd. Het risico op laaggeletterdheid wordt groter als de moedertaal van de jongere niet het Nederlands is en de ouders laagopgeleid zijn.
  • Het belang van voorlezen aan baby’s, kleuters, kinderen werd benadrukt. Wie later graag leest, doet het later op school beter op alle vlakken.
  • Het belang van het aansnijden van interessante onderwerpen in de klas die interactie uitlokken.
  • Het slopen van grenzen tussen de verschillende vakken.
  • De 7 c’s voor leerkrachten: care (ll. graag zien); challenge (uitdagen, grenzen verleggen); clarify (verhelderen): captivate (boeien, zinvol onderwijs); confer (interactie); consolidate (opvolgen); class management (orde).
  • Het stimuleren van leerkrachten om leerlingen in teams te laten samenwerken.
  • Meertaligheid als een troef zien en respect voor de eigen thuistalen van de kinderen. Het belang van afspraken maken hieromtrent (bv. als drie Turken samen zijn is het oké dat ze onder elkaar Turks praten op de speelplaats, als er een Vlaming bijkomt, overschakelen naar het NL). Goede afspraken en een goed uitgebalanceerd taalbeleid verhogen het welbevinden van leerlingen.

Wat een verruimende voordracht en wat zou het fantastisch zijn als het onderwijs in alle afdelingen (ASO, TSO, BSO, …) zou evolueren in het kielzog van de frisse ideeën van deze gedreven spreker!