Archief van
Tag: internationalisering

dinsdag, 19 februari 2019

dinsdag, 19 februari 2019

Soms blijven presentaties dagenlang in je brein nazinderen… die van dinsdag, georganiseerd door ‘Actueel denken en leven‘ was er zo één. Ik ging er met matig enthousiasme naartoe, en aanvankelijk was ik in mijn mening gesterkt toen ik merkte dat de spreker zelfs geen PowerPoint had voorbereid. Ik verwachtte me dus aan een uiterst saaie uiteenzetting, maar niets bleek minder waar.

Hans Maertens – gedelegeerd bestuurder Voka – is een begenadigd spreker die zijn enthousiasme met veel verve en wonderwel weet door te geven aan het publiek. Geen PowerPoint, geen tekst… een gestructureerde en gedreven woordenvloed zomaar uit de losse pols.

De titel van de voordracht: ‘Durven vernieuwen en renoveren – onze bedrijven in de 21ste eeuw‘.

In a nutshell… We moeten beseffen dat we in de 21ste eeuw leven. De wereld staat op zijn kop, door:

I. Digitalisering, automatisering, robotisering
II. Verduurzaming – ruk naar vergroening
III. Vergrijzing
IV. Internationalisering

Dit zijn allemaal woorden die eindigen op ‘ing’… Vroeger hadden we meer woorden eindigend op -heid (zekerheid, standvastigheid, etc.). Nu hebben we vier grote veranderingen tegelijkertijd waarbij het ene het andere beïnvloedt.

Vandaag hebben we bedrijven met nieuwe businessmodellen (Über = geen taxi’s; AirB&B = geen kamers; Google = Hoeveel journalisten? Geen; Spotify: geen contracten met artiesten; Reissector: Booking.com…). Nokia is niet meer Zweeds, maar werd verkocht aan de Chinezen, etc.

Meer en meer deeleconomie (auto’s delen), in Brussel hebben we nu bv. de deelsteps. Gebruikers kunnen via de app een voertuig zoeken,  scannen een QR-code in om de step te ontgrendelen. Aan het einde van de rit kan de step om het even waar in de stad geparkeerd worden. Tussen 22.00 en 7.00 uur ’s ochtends worden de steps opgeladen en zijn ze niet beschikbaar. Dankzij de iPhone en smartphone data weet men waar er het meest behoefte aan is en worden de plaatsen & aantallen van beschikbare steps navenant aangepast.

De grootste ondernemer van de 21ste eeuw: Elon Musk, medeoprichter en CEO van Tesla. Hij heeft de autoindustrie omvergegooid en houdt toezicht op het volledige productontwerp, de technische uitwerking en de fabricage van de elektrische voertuigen. Sinds de oprichting van het bedrijf is het de missie van Tesla om de wereldwijde overgang naar een toekomst van duurzame energie te versnellen.

Bedrijven die niet mee zijn met hun tijd, dreigen uitgebonjourd te worden. Nog nooit waren er zoveel startende bedrijven… Volgens Lloyd zijn de snelstgroeiende bedrijven die ondernemingen die zich toeleggen op AI, sensoren, biotechnologie.

Trends: crowdfunding, go international,…

Even terzijde stelde de spreker een vraag aan het publiek: wie vindt de smart of iPhone/smartphone duur? Heel wat aanwezigen staken hun hand op…
Beseffen we dat de iPhone/Smartphone in veel gevallen de – destijds dure – camera vervangt? Hebben we nog een Winkler Prins nodig, woordenboeken, radio, reisgidsen, wegenkaarten, stadsplannen, kompas, weerstation, etc.? Alle info at our fingertips. Conclusie:  iPhones/Smartphones zijn eigenlijk helemaal niet duur.

Visie van de spreker: over vijf jaar hebben we zelfrijdende auto’s. Het zal beginnen met de bussen…  Nogal snel vind ik, We’ll see.
E-commerce zal boomen.

Toekomst: bedrijven moeten meer axeren op onderzoek & ontwikkeling, innovatie, samenwerking. We moeten vooral samenwerken en niet meer denken in termen van werkgever/werknemer; nieuw statuut: medewerker. Scholen moeten meer groepswerk implementeren. Leerlingen moeten leren in groep werken. Het onderwijs moet anders, er is teveel leermoeheid, aanpassen van analoog naar digitaal, vitaal, internationaal, gastencolleges organiseren.
Het niveau van het onderwijs is te laag, er heerst te veel een ‘zesjescultuur’.

Bedrijven hebben andere medewerkers nodig… bijscholen is essentieel, levenslang leren, langer werken.

Er zijn te weinig mensen aan het werk: 73% (tussen 18 en 65 jaar) in Vlaanderen; 27% is werkloos. Werklozen moeten meer aangezet worden om te werken… we zullen opnieuw migranten nodig hebben. Daikin vindt bv. geen ingenieurs meer… gerichte migratie dringt zich op.

Zijn boodschap: als we niet kunnen exporteren zal onze welvaart eronder lijden. Daarom zijn ERASMUS en missies van Vlaamse bedrijven naar het buitenland zo belangrijk.

Zijn boodschap:
Er is zo weinig durf, lef, ambitie. Vlaanderen moet de wereld veroveren, durven saneren, hervormen, out of the box denken. De kloof moet kleiner tussen werken (wedden omhoog) en ‘niet werken’ (werkloosheidsuitkeringen lager).

Dit was het in een notendop… er kwamen nog veel verfrissende ideeën aan bod.
Blij dat ik erbij kon zijn!
Een zonnestraal priemt doorheen een algemeen meestal bewolkt toekomstbeeld…